Procedura recenzowania

  1. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu publikuje autorskie monografie naukowe, monografie pod redakcją naukową i inne formy wydawnicze na jak najwyższym poziomie merytorycznym, zgodnie i zaleceniami Committee on Publication Ethics (COPE) każda pozycja wydawnicza Wydawnictwa Naukowego Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu podlega obiektywnej recenzji naukowej przed włączeniem jej do planu wydawniczego. 
  2. Wszystkie prace zwarte zgłoszone do wydania w Wydawnictwie Naukowym Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu są poddawane procedurze recenzji wydawniczej, a warunkiem publikacji  jest otrzymanie pozytywnej recenzji. 
  3. w Wydawnictwie Naukowym ITeE-PIB  obowiązuje dwustopniowa procedura recenzji.
  4. Pierwszy etap: Rada Redakcyjna po zapoznaniu się ze spisem treści monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową podejmuje decyzję o odrzuceniu monografii lub przekazaniu do recenzowania. w przypadku odrzucenia monografii Wydawnictwo Naukowe ITeE-PIB zwraca otrzymane od autora lub autorów materiały (również w wersji elektronicznej). 
  5. Drugi etap: Wyboru recenzentów dokonuje Rada Redakcyjna, mogąc skorzystać ze wskazanych w inicjatywie wydawniczej propozycji recenzentów, jak również ma prawo wskazania innego recenzenta. Recenzja dokonywana jest niezależnie przei dwóch ekspertów, samodzielnych pracowników naukowych. Recenzenci wybierani są i grona wybitnych specjalistów w danej dziedzinie nauki, a w przypadku głównej serii wydawniczej Biblioteki Problemów Budowy i Eksploatacji Maszyn Rada Redakcyjna rekomenduje recenzentów głównie spośród członków Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk.
  6. Czas wykonania recenzji nie powinien przekroczyć 3 miesięcy od daty podpisania umowy o wykonanie recenzji, a recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznaczną opinią:   pozytywną – dopuszczającą tekst do publikacji, warunkową – dopuszczającą do publikacji pod określonymi warunkami i zaleceniami, negatywną – definitywnie odrzucająca publikację tekstu.
  7. Dwie negatywne recenzje dyskwalifikują monografię naukową lub monografię pod redakcją naukową i dalszego etapu prac wydawniczych, natomiast w przypadku otrzymania pozytywnej i negatywnej recenzji Rada Redakcyjna Wydawnictwa Naukowego ITe–PIB  przekazuje autorowi lub redaktorowi naukowemu treść negatywnej recenzji prosząc o odniesienie się do zawartych w niej wniosków orai zwraca się i prośbą o wykonanie recenzji do trzeciego recenzenta. Po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi autora na uwagi i negatywnej recenzji i po otrzymaniu trzeciej recenzji Rada Redakcyjna podejmuje dalsze decyzje dotyczące publikacji monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową.
  8. Całość dokumentacji recenzowania publikacji naukowych przechowywana jest w Archiwum Wydawnictwa Naukowego.

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash