Technologie informatyczne

Działalność Zakładu Technologii Informatycznych ukierunkowana jest na realizację zadań badawczych oraz prac wdrożeniowych systemów z zakresu informatyki stosowanej oraz automatyki, ze szczególnym ukierunkowaniem na:

  • platformy informatyczne, portale, wortale, specjalistyczne lokalne i internetowe bazy danych oraz bazy wiedzy projektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii informatycznych,
  • unikatowe rozwiązania z zakresu specjalizowanej aparatury badawczej, w szczególności komory klimatyczne, komory do badań emisji lotnych związków organicznych oraz komory do badań środowiskowych m.in. w atmosferach specjalnych,
  • teleinformatyczne systemy wspomagające edukację, w szczególności stanowiska technodydaktyczne do stacjonarnego oraz zdalnego kształcenia zawodowego,
  • holistyczne modelowanie procesów projektowania innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych z użyciem metod sztucznej inteligencji, symulacji komputerowych oraz inżynierii wiedzy,
  • modele matematyczne przeznaczone do wspomagania procesu prognozowania oraz foresightu technologicznego.

Implementacja systemów informatycznych jest realizowana z wykorzystaniem języków proceduralnych i obiektowych, języków skryptowych, języków strukturalnych, języków deklaratywnych oraz języków dziedzinowych. Do budowy baz danych używane są m.in. standardy Oracle, MySql, Postgress, FireBird. Do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich, tworzenia symulacji, rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych i prognostycznych wykorzystywane są pakiety MatLab i Simulink. Algorytmy dla zaawansowanych systemów sterowania oraz unikatowej aparatury badawczej wykonywane są z użyciem z specjalizowanego oprogramowania dostarczanego przez producentów sterowników PLC.

Obszar aktywności Zakładu Technologii Informatycznych obejmuje także zarządzanie infrastrukturą IT (hardware, software) w ITeE – PIB, w szczególności rozwojem i modernizacją sieci komputerowej, projektowaniem i administrowaniem serwisów www oraz implementacją i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających realizację prac badawczych i aplikacyjnych realizowanych w Instytucie. 

  

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash