Usługi

akredytacja

 

 

Laboratorium Systemów Sterowania posiada
akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji w badaniach kompatybilności
elektromagnetycznej w następującym zakresie metod badawczych Laboratorium nr AB 1476:


Badane obiekty / Grupa obiektów

Badane cechy i metody
badawcze/ pomiarowe

Normy i/lub udokumentowane
procedury badawcze

Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne

Napięcie zaburzeń przewodzonych ciągłych
Zakres: (0,009 – 30) MHz

PN-EN 55011:2012
PN-CISPR 16-2:1999,

Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne  (obiekty jednofazowe do 16A)

PN-EN 55011:2016-05
PN-EN 55011:2016-05/A1:2017-06

Przyrządy powszechnego użytku, narzędzia elektryczne,

PN-EN 55014-1:2012,
PN-CISPR 16-2:1999,

Urządzenia informatyczne

PN-EN 55022:2011+Ap1:2013-07,
PN-CISPR 16-2:1999,

Wyroby elektryczne i elektroniczne (obiekty jednofazowe do 16A)

Odporność na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia

PN-EN 61000-4-11:2007
PN-EN 61000-4-11:2007/A1:2017-09

Wyroby elektryczne
i elektroniczne

(obiekty jednofazowe do 16 A)

Odporność na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych
Zakres (0,2 - 4) kV

PN-EN 61000-4-4:2013-05

Wyroby elektryczne
i elektroniczne

Odporność na wyładowania elektrostatyczne
Zakres (1 - 16) kV

PN-EN 61000-4-2:2011


 

Ponadto Laboratorium świadczy usługi badawcze w zakresie następujących metod badawczych:

Wyroby elektryczne
i elektroniczne

Pomiar migotania światła (flikery).

PN-EN 61000-3-3:2011

Wyroby elektryczne i elektroniczne

Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej

PN-EN 61000-4-6:2008

Przyrządy powszechnego użytku, narzędzia elektryczne

Moc  zaburzeń emitowanych
Zakres (30 - 300) MHz

PN-EN 55014-1:2012
PN-CISPR 16-2:1999

Wyroby elektryczne i elektroniczne (obiekty jednofazowe do 16A)

Odporność na udary
Zakres (0,16 – 4) kV

PN-EN 61000-4-5:2010 z wyłączeniem pkt. 6.3.4

Składowe harmonicznych prądu
Zakres (1 – 40) harmonicznej)

PN-EN 61000-3-2:2007+A1:2010 +A2:2010

 

 

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash