Wyposażenie technologiczne

Wyposażenie badawcze

Zakład Inżynierii Powierzchni dysponuje nowoczesną aparaturą naukowo badawczą do realizacji badań materiałowych cienkich materiałów powłokowych:

 • Mikroskop metalograficzny NEOPHOT 32 firmy Zeiss wyposażony w stanowisko do cyfrowej rejestracji obrazu, jest mikroskopem przeznaczonym do obserwacji w świetle odbitym i wyposażony jest w dwa źródła światła: lampę halogenową z regulacją napięcia zasilania od 0 do 12V i lampę ksenonową. Układ optyczny umożliwia obserwacje przy powiększeniach od 50 do 1000x;Te
 • Mikroskop cyfrowy VHX 1000E firmy KEYENCE umożliwia obserwację powierzchni detali poza stacjonarnym statywem, pod różnymi kątami do obiektu. Wyposażony w stolik umożliwiający przemieszczanie obserwowanych detali w osi X iY oraz obrót wzdłuż osi statywu. Ponadto umożliwia uzyskiwania obrazów o wysokiej głębi ostrości, możliwości tworzenia obrazów 3D, składania obrazów wysokiej rozdzielczości 2D i 3D z większych obszarów badanej powierzchni, prowadzania analiz obrazów 2D i 3D w tym pomiarów liniowych, kątowych oraz łuków, pomiarów profili na obrazach 3D. Umożliwia uzyskiwane powiększenia w zakresie od 0,1 do 5000x;
 • Optyczny mikroskop pomiarowy Hawk z kamerą firmy Vision przeznaczony do przeprowadzania m.in. badań topografii powierzchni, badań metalograficznych, dokonywania pomiarów na obserwowanych elementach z użyciem oprogramowania oraz wysokorozdzielczej kamery video. Urządzenie wyposażone jest w kamerę video wysokiej rozdzielczości, oprogramowanie do analizy i archiwizacji przeprowadzanych pomiarów, stolik pomiarowy, system nieliniowej kompensacji błędów stolika oraz rewolwer do instalowania obiektywów. Oprogramowanie pomiarowe umożliwia: pomiary elementów, ocenę błędów kształtu oraz położenia. Umożliwia uzyskiwane powiększenia do 1000x;
 • Kalotester Calowear firmy CSM przeznaczony badań odporności na zużycie toczno‑ścierne oraz pomiaru grubości cienkich powłok metodą wytarcia przy użyciu kulki i podawanej zawiesiny ściernej w miejsce węzła tarcia. Umożliwia regulację i kontrolę zadawanej siły obciążającej, ilości podawanej zawiesiny ściernej, prędkości obrotowej kulki;
 • NanoHardness Tester firmy CSEM - umożliwia wyznaczanie twardości oraz modułu sprężystości materiałów cienkich powłok na podstawie analizy przebiegu zmian siły obciążenia w funkcji przemieszczenia wgłębnika;
 • REVETEST firmy CSM – umożliwia ocenę adhezji cienkich powłok metodą zarysowania. Urządzenie wyposażone jest w: głowicę pomiarową z zainstalowanym wgłębnikiem Rockwell’a, z możliwością wymiany na wgłębnik Vickers’a, mikroskop optyczny z systemem obrazowania video wysokiej rozdzielczości, czujnik emisji akustycznej, czujnik głębokości penetracji, czujnik siły tarcia i siły normalnej, zmotoryzowany programowalny stolik w osiach X-Y;
 • Twardościomierz EMCO-TEST M4R075 - przystosowany jest do badania twardości metodą Rocwella i umożliwia samodzielny dobór parametrów dokonywania odcisku poprzez programowanie wartości obciążenia, szybkości narastania obciążenia i czasów poszczególnych etapów pomiaru;
 • Twardościomierz FV-7 firmy Future Tech – przystosowany jest do badania twardości metodą Vickersa małych lub drobnych części, cienkich folii, cienkich drutów, materiałów pokrytych cienką, twardą powłoką przeciwzużyciową lub galwanizowanych, jak również materiałów niemetalowych jak szkło, diament i ceramika;
 • Spektrometr emisyjny E 983 C/31 Jet, firmy Hilger Analytical - umożliwia analizę jakościową i ilościową w stopach żelaza, niklu i kobaltu;
 • Spektrofotometr (kolorymetr) ColorEye 7000 A firmy GretagMacbeth umożliwia wyznaczanie charakterystyk kolorymetrycznych materiałów na podstawie analizy spektralnej światła odbitego;
 • Wielofunkcyjny potencjostat/galwanostat ParStat 2263 przeznaczony do elektrochemicznych badań korozyjnych stało i zmiennoprądowych;
 • Tensjometr K121 firmy Kruss przeznaczony do pomiaru napięcia powierzchniowego i napięć międzyfazowych;
 • UDP2 produkcji ITeE-PIB urządzenie do pomiaru kąta zwilżalności oraz napięcia powierzchniowego.

 

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash