Nagroda DIE EUROPA 2010 dla polskiego projektu IW EQUAL

Nagrodę z rąk prezesa EVBB w imieniu EVBB oraz Fundacji odebrali przedstawiciele ITeE-PIB: prof. Henryk Bednarczyk oraz mgr Małgorzata Kacprzak.  „Gratulujemy nagrodzonemu, naszemu członkowi, Ośrodkowi Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki, Instytutowi Technologii Eksploatacji – Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Radomiu (Polska) jeszcze raz bardzo serdecznie i życzymy sobie kolejnych kreatywnych działań i projektów, które będą mogły stać się modelami dla polityki także w innych krajach – powiedział Berthold Kuhn – prezes EVBB – jest to zapewne odważny krok jury, że w centrum uwagi postawili osoby dyskryminowane objęte projektem godnym szczególnego wsparcia przez działającą przy naszym stowarzy_statuetkaszeniu Fundację im. Adalberta Kitsche dla dyskryminowanych małych przedsiębiorstw w Polsce.
Głównym celem nagrodzonego projektu było rozbudzenie postaw przedsiębiorczych pracowników najmniejszych przedsiębiorstw dla utrzymania miejsc pracy i wzrostu konkurencyjności ich firm poprzez wykorzystanie nowych metod kształcenia  i doskonalenia zawodowego. Rezultatem prowadzonych działań było stworzenie możliwości zapewniających w szybki, prosty i niewymagający dużych nakładów finansowych dostęp do usług wspierających funkcjonowanie mikroprzedsiębiorstw za pośrednictwem zbudowanego od podstaw internetowego Wortalu Internetowy Doradca Przedsiębiorcy – doradztwo i szkolenia e-learning – www.mikroprzedsiebiorczosc.pl. Dzięki udziałowi w projekcie wielu przedsiębiorców zaczęło wprowadzać innowacje do swoich firm, m.in. uruchamiając sprzedaż internetową, systemy bonusowe dla stałych klientów, uczestnictwo w szkoleniach e-learningowych w miejscu pracy.
zespol_minWręczana statuetka „Die EUROPA” to uskrzydlona kobieca postać odlana w brązie z głową przypominającą głowę gołębia pokoju. Postać ta stoi na stylizowanej kuli ziemskiej na kontynencie Europy. Statuetka opatrzona jest napisem „EUROPA TERRA NOSTRA – Europa nasz kraj, nasza ojczyzna”. Dzięki udziałowi w projekcie wielu przedsiębiorców zaczęło wprowadzać innowacje do swoich firm, m.in. uruchamiając sprzedaż internetową, systemy bonusowe dla stałych klientów, uczestnictwo w szkoleniach e-learningowych w miejscu pracy.
Aby realizacja międzynarodowych i europejskich projektów mogła kończyć się sukcesem, wymaga dobrych pomysłów, ukierunkowania projektów na poprawę jakości kształcenia, lecz także ścisłej współpracy partnerów w ramach tworzonych sieci. EVBB dzięki zaangażowaniu swoich członków i partnerów w projektach, dzięki wymianie informacji, szczególnie podczas corocznych konferencji, prezentacji przykładów dobrych praktyk wśród zrealizowanych projektów sprzyja intensyfikacji prac nad edukacją w wymiarze europejskim i światowym.

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 


biuletyn 2015 01

312 nowe

  

akredytowana iob logo

 

  

sci2biz