Krajowe Konsultacje Społeczne CIMULACT

piksel Tematyka prac badawczych finansowanych przez Unię Europejską powinna odzwierciedlać potrzeby społeczeństwa i oczekiwania obywateli dotyczące przyszłości. Identyfikacji, analizie i przedyskutowaniu tych potrzeb, a następnie zaproponowaniu, na tej bazie, kierunków badań, które powinny być finansowane ze środków unijnych służy międzynarodowy projekt badawczy „Konsultacje społeczne w zakresie tematyki Programu Horyzont 2020” (CIMULACT), realizowany przy udziale Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu.

W ramach projektu cyklicznie organizowane są konsultacje z obywatelami, naukowcami, politykami, ekspertami i interesariuszami. W okresie od września do października br. w 30 krajach europejskich równolegle odbyły się krajowe konsultacje społeczne łącznie z udziałem ponad 1000 osób, ukierunkowane na skonsultowanie scenariuszy badań stanowiących podstawę do opracowania rekomendacji dla Komisji Europejskiej w zakresie tematyki badawczej, która powinna być finansowana na poziomie europejskim.

Tego typu spotkanie zostało zorganizowane 7 października br. w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu. Uczestniczyło w nim 39 osób reprezentujących różne środowiska, o różnym wykształceniu, zawodach, statusie zatrudnienia, wieku i miejscu zamieszkania. Cel spotkania stanowiło skonsultowanie i wzbogacenie wybranych 5 scenariuszy dotyczących m.in. zdrowej żywności, równowagi w obszarach praca – życie prywatne, skutków i szans wykorzystania technologii, a także rozwoju szkolnictwa przyszłości.

cimulact 07 10 2016 a

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 


biuletyn 2015 01

312 nowe

  

akredytowana iob logo

 

  

sci2biz