Budowanie przewag konkurencyjnych regionów UE

pikselsmart regionspiksel

W dniach 1 – 2 czerwca br. w Brukseli odbyła się konferencja Smart Regions – Driving Smart Specialisation Ivestments in Priority Areas for European Growth. To kolejne z cyklu wydarzeń, współorganizowanych przez European Commission Smart Specialization Platform, których celem jest wsparcie procesu wdrażania strategii inteligentnych specjalizacji w regionach UE poprzez oddolne generowanie szczegółowych priorytetów inwestycyjnych.

W trakcie konferencji przedstawiciele Komisji Europejskiej dokonali oficjalnego usankcjonowania i uruchomienia międzyregionalnej tematycznej platformy współpracy: S3 Platform on Industrial Modernisation and Investment. Platforma będzie funkcjonować pod auspicjami DG REGIO (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej) przy ścisłej współpracy z DG GROW (Dyrekcji Generalnej ds. Rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP), DG RTD (Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji) i JRC (Wspólnotowego Centrum Badawczego/ Instytutu Studiów Perspektyw Technologicznych).

Pomysłodawcy tej inicjatywy zakładają, że platforma będzie miejscem generowania tematyki innowacyjnych przedsięwzięć o charakterze biznesowym oraz rozszerzenia skali działania (nowe projekty, nowe produkty, nowe rynki) współpracujących jednostek sektora prywatnego i publicznego oraz władz regionalnych i samorządowych. Ma to umożliwić wdrożenie w życie założeń strategii inteligentnych specjalizacji i rozwój gospodarczy w UE.

Warunkiem skorzystania ze wsparcia platformy jest aktywny udział w jej kształtowaniu. ITeE-PIB kontynuuje działania w tym zakresie. Na spotkaniu Anna Sacio-Szymańska moderowała dyskusję przedstawicieli organizacji zainteresowanych wspólnymi przedsięwzięciami w obszarze Mechanical and Precision Engineering - MPE. W wyniku przeprowadzonych dyskusji oraz z uwzględnieniem wskazówek od koordynatorów platformy liderzy dwóch tematów (PL, ITeE – PIB, MPE oraz SI, TECOS, Tooling) zintegrowali zbieżne obszary zainteresowań tworząc jeden wspólny temat pn. Smart Engineering and Tooling – SET.

Aktualnie, najważniejszym celem jest utworzenie konsorcjum, które przystąpi do konkursu ESCP.S3: Towards European Strategic Cluster Partnerships for smart specialisation investments, by opracować i wprowadzić w życie strategię rozwoju biznesowego i badawczego zainteresowanych instytucji (i regionów) w oparciu o wygenerowany temat współpracy.

smart regions foto

Fig. 1 Conference participants (from the left): Krzysztof Klincewicz (UW, PL); Anna Sacio-Szymańska (ITeE – PIB, PL); Ales Hancic (TECOS, SI)

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 


biuletyn 2015 01

312 nowe

  

akredytowana iob logo

 

  

sci2biz