Inteligentne specjalizacje – od teorii do praktyki

s3

11 maja 2016 r. w Brukseli odbył się warsztat zorganizowany przez European Commission Smart Specialization Platform, która działa w strukturze Joint Research Centre/ Institute for Prospective Technological Studies. Warsztat sygnalizuje działania podejmowanie w DG REGIO (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej) oraz DG GROW (Dyrekcja Generalna ds. Rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP) ukierunkowane na utworzenie międzyregionalnej platformy współpracy pn. S3 Platform on Industrial Modernisation and Investment.

Z zasady, platforma nie będzie konkurować z podobnymi, istniejącymi w UE takimi jak europejskie stowarzyszenie: European Factory of the Future Research Association (EFFRA), które realizuje kompleksowy harmonogram działań na rzecz badań nad fabrykami przyszłości prowadzonych w ramach programu Horyzont 2020.

Pomysłodawcy tej inicjatywy zakładają, że platforma będzie miejscem generowania tematyki oraz realizacji projektów międzynarodowych umożliwiających wdrożenie w życie założeń strategii inteligentnych specjalizacji, które zapewnią dynamiczny rozwój gospodarczy regionów UE.

W odróżnieniu od EFFRA, które ukierunkowuje się na technologie wschodzące i badania nad nimi; nowa platforma ma umożliwić dynamiczny transfer technologii i rynkowe wdrożenie wyników.

Z założenia ma funkcjonować podobnie do Vanguard Initiative dot. addytywnych technologii wytwarzania; tzn. zrzeszać regiony i podmioty (nauka – biznes – samorząd – instytucje pośredniczące), które oddolnie będą formułować szczegółowe międzyregionalne kierunki rozwoju, inicjować oraz realizować projekty i przedsięwzięcia biznesowe.

Na spotkaniu Anna Sacio-Szymańska prezentowała temat pn. „Mechanical and Precision Engineering - MPE” zbieżny z kierunkami działalności Instytutu, zgodny ze strategią rozwoju miasta oraz inteligentnymi specjalizacjami województwa mazowieckiego. Ponadto moderowała dyskusję przedstawicieli organizacji zainteresowanych wspólnymi przedsięwzięciami w tym obszarze. Informacje o Platformie są dostępne na stronie internetowej: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 


biuletyn 2015 01

312 nowe

  

akredytowana iob logo

 

  

sci2biz