Spotkanie FEN w San Sebastian

 pikselfen  

15 marca 2016 r. w San Sebastian odbyło się spotkanie przedstawicieli FEN (Foresight Europe Network),
które poprzedzało XXII Kongres CIDEU (Ibero-American Center for Strategic Urban Development)
dot. zintegrowanego planowania rozwoju miast.
Jako, że dwie osie działalności FEN stanowią: inteligentne miasta (smart cities) oraz alfabetyzacja w zakresie foresightu (futures literacy) to głównie
te tematy były poruszane na spotkaniu.

Foresight, by lepiej wiedzieć, rozumieć i działać

Tematyka inteligentnych miast była rozpatrywana w kontekście inteligentnych specjalizacji. Niewątpliwie sprzyjała temu obecność na spotkaniu Dr Güntera Clara – Przewodniczącego Grupy Ekspertów KE, która przeprowadziła ocenę narodowych strategii inteligentnych specjalizacji krajów członkowskich UE. Raport z oceny jest dostępny tutaj.

Natomiast jedną z najnowszych inicjatyw projektowych FEN wpisujących się w tematykę futures literacy jest Sojusz na rzecz Wiedzy pn. „Becoming Future-ORiented Entrepreneurs in universities and companies - beFORE”, który został zgłoszony w konkursie Programu Erasmus+ w partnerstwie polsko-włosko-hiszpańsko-niemieckim koordynowanym przez ITeE‑PIB. Jeśli projekt otrzyma pozytywne recenzje partnerzy konsorcjum opracują i wdrożą pilotażowo program szkolenia foresightowego wśród przedstawicieli firm, studentów oraz kadry akademickiej z w/w krajów (4CF będzie nadzorować przygotowanie modułu e‑learningowego szkolenia).

W obliczu silnej konkurencji o fundusze publiczne na badania, ważnym punktem spotkania była analiza możliwych opcji rozwoju w/w tematyki w ramach wspólnych przedsięwzięć finansowanych z funduszy unijnych oraz narodowych. Wśród rekomendowanych źródeł finansowania wskazano m.in.: konkursy MSCA (tworzenie sieci nauka – biznes), programy bilateralne (np. oferowane przez FNP) oraz wybrane konkursy Programu Horyzont 2020. Zainteresowanych wymienionymi konkursami prosimy o kontakt z This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tej tematyki w FEN.

Smart city
Inteligentne miasto to obszar (gmina, powiat, klaster, miasto, miasto-region)
składający się z czterech głównych elementów: (1) kreatywna populacja realizująca działania intensywnie wykorzystujące wiedzę, (2) efektywnie działające instytucje i procedury w zakresie tworzenia wiedzy, umożliwiające jej nabywanie, adaptację i rozwój, (3) rozwinięta infrastruktura szerokopasmowa, cyfrowe przestrzenie, e-usługi oraz narzędzia on-line do zarządzania wiedzą oraz (4) udokumentowana zdolność do innowacji, zarządzania i rozwiązywania problemów, które pojawiają się po raz pierwszy, ponieważ innowacyjność i zarządzanie w warunkach niepewności są kluczowe do oceny inteligencji społeczeństwa.” (N. Komninos 2008). 
 

 Futures literacy
Alfabetyzacja w zakresie studiów nad przyszłością oznacza demokratyzację
foresightu umożliwiającą obywatelom wszystkich krajów tworzenie, a następnie wykorzystywanie na szczeblu lokalnym nieschematycznych wyobrażeń i oczekiwań względem przyszłości, po to by bardziej świadomie odkrywać, pojmować, modyfikować i kreować szanse, jakie stwarza współczesność. (R. Miller, UNESCO).
Innymi słowy: „Foresight, by lepiej widzieć, rozumieć i działać”.

 

fen

Fot. Uczestnicy spotkania w Basque Culinary Center

Polskie środowisko zajmujące się studiami nad przyszłością, z pewnością ucieszy fakt objęcia patronatem FEN międzynarodowej sesji foresightowej, która będzie towarzyszyć konferencji Future Engineering 2016. Bliższe informacje wkrótce!

fe2016
Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 


biuletyn 2015 01

312 nowe

  

akredytowana iob logo

 

  

sci2biz