Projekt z udziałem ITeE-PIB liderem listy rankingowej POIR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ogłosiło wyniki pierwszego konkursu „Projekty aplikacyjne”. Konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorstw otrzymają ponad 70 mln zł. Zgłaszane w konkursie projekty poza innowacyjnością w skali światowej musiały się wpisywać w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”. Premiowane były przedsięwzięcia o charakterze ponadregionalnym, a jednym z kryteriów oceny była opłacalność wdrożenia. Do konkursu zgłoszono 140 wniosków. W wyniku oceny dofinansowanie w wysokości ponad 73,5 mln zł otrzyma 15 projektów.

Z ogromną satysfakcją informujemy, że projekt złożony w tym konkursie z udziałem naukowców z Zakładu Tribologii, uzyskał najwyższą ocenę i zajął pierwsze miejsce na liście projektów rekomendowanych do finansowania. Poza ITeE-PIB konsorcjum tworzą: Patentus SA z Pszczyny (lider projektu), Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz firma NanoStal Sp. z o.o. z Kielc.

Celem projektu jest zaprojektowanie i wytworzenie - nie mających dotychczas swojego odpowiednika w technice - planetarnych przekładni zębatych bardzo dużej mocy dla zespołów napędowych przenośników górniczych, o unikatowych cechach, predestynujących je do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych, ze względu na wielkość i dynamikę obciążenia, wysokie i niskie (do -35 °C) temperatury i zanieczyszczenia. W projekcie zostaną wykorzystane najnowsze osiągnięcia w zakresie technologii materiałowych i tribologii, umożliwiające uzyskanie najkorzystniejszych właściwości użytkowych przekładni zębatych.

Dn. 3.03.2016 r. w firmie Patentus odbyło się pierwsze spotkanie robocze w ramach projektu. Udział wzięli wykonawcy merytoryczni oraz personel finansowy i administracyjny - reprezentujący wszystkich konsorcjantów. Ze strony ITeE-PIB w spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Marian Szczerek, dr hab. inż. Waldemar Tuszyński, prof. nzw., oraz osoba odpowiedzialna za rozliczenie finansowe ITeE-PIB w projekcie - mgr Wioletta Syta.

Z Zakładu Tribologii kluczowy personel B+R w projekcie tworzą: dr hab. inż. Waldemar Tuszyński, prof. nzw. (kierownik ze strony ITeE-PIB), dr hab. inż. Witold Piekoszewski, prof. nzw., oraz dr hab. inż. Remigiusz Michalczewski, prof. nzw. Natomiast do Komitetu Sterującego zaproszony został prof. dr hab. inż. Marian Szczerek.

Kolejne spotkanie robocze zorganizowane zostanie w kwietniu b.r. na terenie ITeE-PIB.

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 


biuletyn 2015 01

312 nowe

  

akredytowana iob logo

 

  

sci2biz