Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Biotechnologii Przemysłowych

Dyrektor

Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego
w Radomiu

na podstawie § 10 Statutu Instytutu ogłasza konkurs na:

 

 Stanowisko asystenta w Zakładzie Biotechnologii Przemysłowych


Kandydaci na stanowisko naukowe asystenta powinni spełniać następujące wymagania:

 • posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie biotechnologii, ochrony środowiska lub podobnych;
 • posiadać wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie filtracji i regeneracji cieczy technologicznych, szczególnie w przemyśle spożywczym, z zastosowaniem ciśnieniowych technik membranowych, w tym perwaporacji;
 • posiadać co najmniej dwuletni staż pracy w jednostce naukowej lub b+r, podczas którego prowadzili aktywną działalność naukową, w tym brali udział w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, a także wykazali się umiejętnością przygotowywania wniosków o projekty badawcze;
 • są autorami lub współautorami minimum dziesięciu recenzowanych publikacji naukowych, w tym co najmniej dwóch opublikowanych w czasopismach z listy JCR;
 • wykazali się umiejętnością aktywnego udziału w międzynarodowych konferencjach naukowych;
 • wykazują predyspozycje do pracy naukowej, potwierdzone dotychczasowym dorobkiem opisanym w krótkim autoreferacie (max. 2 str.);
 • posiadać biegłą znajomość języka angielskiego oraz publikacje naukowe w tym języku;
 • reprezentują grupę młodych pracowników nauki (wiek do 35 lat);
 • posiadać nieposzlakowaną opinię;
 • nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystają z pełni praw publicznych;
 • dokonają prezentacji własnych osiągnięć naukowych i organizacyjnych w formie seminarium naukowego przeprowadzonego w ITeE-PIB.

  

 

Podania wraz z odpowiednimi dokumentami należy składać w Dziale Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu,
ul. K.Pułaskiego 6/10, pok. B.208, w terminie 

do dnia 12 marca 2016 roku.


Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie na stanowisko pracownika naukowego w ITeE – PIB (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 ogłoszenia)
 2. Oświadczenie o niekaralności (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 ogłoszenia)
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 4. Certyfikaty, zaświadczenia, opinie

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 marca 2016 roku.

 

 

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 


biuletyn 2015 01

312 nowe

  

akredytowana iob logo

 

  

sci2biz