Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biotechnologii Przemysłowych

Dyrektor

Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego
w Radomiu

na podstawie § 10 Statutu Instytutu ogłasza konkurs na:

 

 Stanowisko adiunkta w Zakładzie Biotechnologii Przemysłowych


Kandydaci na stanowisko naukowe adiunkta powinni spełniać następujące wymagania:

 • posiadać stopień naukowy doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia, specjalność chemia analityczna i bioanalityka;
 • posiadać wiedzę i praktyczne doświadczenie w zakresie analizy śladowej wody i roztworów wodnych oraz materiałów biologicznych, w tym z użyciem technik chromatograficznych;
 • autorstwo lub współautorstwo minimum dziesięciu recenzowanych publikacji naukowych, w tym co najmniej dwóch opublikowanych w czasopismach z listy JCR w dziedzinie nauk chemicznych;
 • w okresie co najmniej dwóch lat prowadzili aktywną działalność naukową, w tym uczestniczyli w realizacji projektów badawczych, oraz posiadają wiedzę i doświadczenie zawodowe, udokumentowane całokształtem dorobku naukowego;
 • wykazują predyspozycje do pracy naukowej, potwierdzone dotychczasowym dorobkiem opisanym w krótkim autoreferacie (max. 2 str.) oraz umiejętności organizowania prac b+r;
 • posiadać biegłą znajomość języka angielskiego oraz publikacje naukowe w tym języku;
 • reprezentują grupę młodych pracowników nauki (wiek do 35 lat);
 • posiadać nieposzlakowaną opinię;
 • nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystają z pełni praw publicznych;
 • dokonają prezentacji własnych osiągnięć naukowych i organizacyjnych w formie seminarium naukowego przeprowadzonego w ITeE-PIB.

  

 

Podania wraz z odpowiednimi dokumentami należy składać w Dziale Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu,
ul. K.Pułaskiego 6/10, pok. B.208, w terminie 

do dnia 12 marca 2016 roku.


Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie na stanowisko pracownika naukowego w ITeE – PIB (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 ogłoszenia)
 2. Oświadczenie o niekaralności (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 ogłoszenia)
 3. Kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora
 4. Certyfikaty, zaświadczenia, opinie

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 marca 2016 roku.

 

 

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 


biuletyn 2015 01

312 nowe

  

akredytowana iob logo

 

  

sci2biz