Polski Node Projektu Millennium wzmocniony

piksel
7 lipca 2015 r. w Warszawie Anna Sacio – Szymańska (ITeE – PIB), Norbert Kołos (4CF) oraz Kacper Nosarzewski (4CF) sfinalizowali podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracyw ramach Projektu Millennium oraz sieci Foresight Europe Network (FEN).
 
Osobno jesteśmy kroplami. Razem tworzymy ocean.
(Ryunosuke Satoro)

Zespół ITeE – PIB od ponad roku wspierał działania sieci Foresight Europe Network m. in. poprzez koordynację międzynarodowego konsorcjum, które złożyło projekt pt. Facilitating the return of manufacturing to Europe through 3D printing technologies – platform-based business models & best practices przygotowanego we współpracy z FEN i złożonego w konkursie NMP-35 Business models with new supply chains for sustainable customer-driven small series production w ramach Programu Horyzont 2020.

Współpraca zresztą jest obustronna, ponieważ 4CF, na zaproszenie Instytutu, dzieliło się doświadczeniem w obszarze budowania modeli biznesowych przygotowując i przeprowadzając warsztat dla uczestników konferencji Inżynieria Przyszłości 2014 współorganizowanej przez ITeE – PIB oraz Business Centre Club jesienią zeszłego roku. Warsztat „Modele biznesowe w R&D” dotyczył wykorzystania narzędzi do generowania modeli biznesowych we współpracy między sektorem badawczo-rozwojowym a sektorem przedsiębiorstw oraz w budowaniu długoterminowej strategii i procesie wdrażania innowacji.

Wkład ITeE – PIB w działania podejmowane w ramach Projektu Millenium na poziomie globalnym i lokalnym będzie dotyczył z jednej strony wsparcia eksperckiego w obszarach: mechatroniki; technologii materiałowych; technologii proekologicznych pozwalających na obniżenie materiało- i energochłonności procesów wytwarzania, przy jednoczesnym racjonalnym zagospodarowaniu powstających odpadów mogących stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego; biotechnologii; kształcenia i doskonalenia zawodowego specjalistów zaawansowanych technologii; a z drugiej strony wsparcia w zakresie metodyki foresightu uwzględniającej metody ilościowe i jakościowe dedykowanej projektom realizowanym na poziomie narodowym, sektorowym i na poziomie organizacji.

Obszary zainteresowań 4CF i ITeE – PIB, które wyznaczają  tematykę wspólnych projektów foresight obejmują m. in. przyszłość rynku pracy; foresight korporacyjny przedsiębiorstw produkcyjnych; identyfikowanie, monitorowanie i wykorzystanie technologii wyłaniających się do budowania przewag konkurencyjnych krajów i regionów.

 

 

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 


biuletyn 2015 01

312 nowe

  

akredytowana iob logo

 

  

sci2biz