Seminarium Naukowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu

pikselW dniach 4 i 5 grudnia 2014 r. w PWSZ w Kaliszu odbyło się dwudniowe seminarium naukowe. Pierwszy dzień poświęcony był prezentacjom dokonań młodych naukowców w ramach corocznej Międzyuczelnianej Konferencji Kół Naukowych i Studiów Doktoranckich. Drugiego dnia miało miejsce seminarium naukowe dotyczące testowania i pomiarów kół zębatych.

Seminarium otworzył prof. dr inż. Jan Chajda - Rektor PWSZ, który przedstawił najnowszą inwestycję na terenie PWSZ - budynek Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych - posiadający najlepiej w Europie wyposażone laboratoria testowania i pomiarów kół zębatych. Budynek został otwarty w październiku b.r. w obecności władz PWSZ, Prezydenta Kalisza oraz przedstawicieli Rządu RP i Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Podczas seminarium ITeE - PIB reprezentowali pracownicy Zakładu Tribologii - Kierownik Zakładu, dr hab. inż. Witold Piekoszewski, prof. nzw., dr hab. inż. Waldemar Tuszyński, prof. nzw., oraz mgr inż. Marek Kalbarczyk. W. Tuszyński wygłosił referat pt. „Metody badania form zużywania kół zębatych walcowych i stożkowych”, zaś M. Kalbarczyk referat pt. „Powłoka niskotarciowa a opory ruchu w przekładni stożkowej o zębach łukowych”.

W swoim referacie W. Tuszyński przedstawił m.in. wdrożone w tym roku w Laboratorium Badania Wytrzymałości Kół Zębatych we wspomnianym Centrum dwa urządzenia do badań kół zębatych - T-12UM i T-30. Urządzenie T-12UM służy do badania zacierania, pittingu i mikropittingu kół zębatych walcowych, zaś T-30 - do badania zacierania i pittingu kół zębatych stożkowych. Pierwsze zostało opracowane w ramach Programu Strategicznego, zaś drugie - w ramach projektu rozwojowego. Kierownikiem obu projektów był prof. W. Tuszyński.

Wdrożenie obu urządzeń jest dużym sukcesem naukowców z Zakładu Tribologii. Należy podkreślić, iż jest to jedyna inwestycja w Centrum w zakresie aparatury badawczej, pochodząca z Polski. Stanowi to dowód zaufania kadry naukowej PWSZ do jakości i funkcjonalności urządzeń do badań tribologicznych, wytwarzanych w ITeE - PIB oraz jakości wyników prac badawczych prowadzonych w Zakładzie Tribologii.

W historii Zakładu Tribologii ITeE - PIB jest to dotychczas największe wdrożenie aparatury badawczej. Co więcej, dokonano nie tylko wdrożenia obu urządzeń badawczych, ale także wyposażono Laboratorium w aparaturę pomocniczą (układ smarowania obiegowego, komparator, demagnetyzator, czujnik magnetyzmu szczątkowego, suszarka laboratoryjna, prasa i dziesiątki pomniejszej aparatury i narzędzi) oraz w specjalne stoły laboratoryjne. Instalacje w Laboratorium (wyciągi oparów oleju, instalacje elektryczne, wodne i sprężonego powietrza oraz dźwiękochłonne) zostały wykonane ściśle według zaleceń pracowników Zakładu Tribologii. Można śmiało powiedzieć, iż Laboratorium Badania Wytrzymałości Kół Zębatych w PWSZ zostało przygotowane „pod klucz”.

Wdrożenie obu urządzeń jest pierwszym krokiem w planowanej współpracy pomiędzy Zakładem Tribologii ITeE - PIB a PWSZ w Kaliszu. Planowana jest realizacja wspólnych projektów badawczych, szczególnie dla Wielkopolskiego Klastra Lotniczego, którego członkiem jest m.in. firma Pratt & Whitney - światowy lider w produkcji silników turbośmigłowych, turbowentylatorowych i turbowałowych do samolotów biznesowych, komunikacji lokalnej oraz śmigłowców - posiadający zakład produkcyjny w Kaliszu.

W celu omówienia przyszłej współpracy planowana jest wizyta przedstawicieli PWSZ w ITeE - PIB.

Budynek Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych w PWSZ w Kaliszu   Laboratorium Badania Wytrzymałości Kół Zębatych - część badawcza   Laboratorium Badania Wytrzymałości Kół Zębatych - sterownia („śluza”)   Zespół z Zakładu Tribologii instalujący wyposażenie

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 


biuletyn 2015 01

312 nowe

  

akredytowana iob logo

 

  

sci2biz