Futures Studies and Foresight - Finland, Turku 2015

piksel„Tulevaisuuden tutkimuskeskus” po fińsku oznacza „studia nad przyszłością” temu tematowi była poświęcona konferencja pt. Futures Studies Tackling Wicked Problems: Where Futures Research, Education and Action Meet organizowana przez Finland Futures Research Centre pod patronatem World Futures Studies Federation.

260 osób z 33 krajów zainteresowanych aktywnym kształtowaniem przyszłości w swoich organizacjach i regionach spotkało się w dn. 11 do 12 czerwca 2015 r. na uniwersytecie w Turku.

1
Tematyka konferencji

Wystąpienia w formie prezentacji, posterów, warsztatów dotyczyły następujących zagadnień tematycznych:

  1. Philosophy of Futures Studies,
  2. Methodologies,
  3. Futures Education and Learning,
  4. Studies on Futures Research,
  5. Evolving Identity of Futures Research,
  6. Futures Movement and New Creative Cultures.

Przewodni temat sesji metodologicznych stanowiły kryteria jakości projektów foresight, a wybrane wystąpienia dotyczyły prac podejmowanych w tym obszarze m. in. w Niemczech oraz w Finlandii. Kanwę dyskusji stanowiły dwa artykuły: Quality Criteria for Scientific Futures Research1 autorstwa Osmo Kuusi, Kerstin Cuhls oraz Karlheinza Steinmüllera, a także Quality criteria of futures research and its futures map paradigm autorstwa Osmo Kuusi, w którym dokonał analizy 4 artykułów nt. oceny projektów foresight opublikowanych w European Journal of Futures Research2. W dyskusji przeważała opinia o konieczności wygenerowania ujednoliconego zestawu miar (w formie otwartej listy) charakteryzujących „wartościowy” projekt foresight.

2

Standardy i kryteria dla studiów nad przyszłością: klasyfikacja 
Źródło: K. Steinmüller Some remarks on quality in futures studies: 
Classification The TFS approach

3Drugiego dnia konferencji A. Sacio-Szymańska zaprezentowała artykuł pt. Technology Foresight in public research organisations: A case study analysis (współautorzy: Beata Poteralska, A. Mazurkiewicz) w ramach sesji tematycznej: Methodological challenges in business foresight, w którym przedstawiła dotychczasowe doświadczenia ITeE – PIB w implementacji foresightu. Następnie w trakcie sesji tematycznej: Methodological challenges of regional differences  A. Sacio-Szymańska przedstawiła artykuł pt.: Foresight in the enterprise, Polish perspective (współautor: A. Kononiuk).

4Wykorzystanie bogactw naturalnych, bezpieczeństwo w ujęciu narodowym i globalnym oraz budowanie świadomości nt. przyszłości w społeczeństwie to tematyka trzech prezentacji (z ponad 100 przedstawionych na konferencji), która w znakomity sposób obrazuje zakres prac prowadzonych w środowisku badaczy i praktyków zajmujących się tą dyscypliną.

W pierwszej z nich pt. Resource Exploitation, the Human Factor, Ugo Bardi (University of Firenze) odnosi się do nieodpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi. W drugiej pn. Strategic foresight as policy consulting: A report from the engine room of the German Armed Forces Planning Office, Olaf Theiler prezentuje wybrane charakterystyki studiów nad przyszłością w obszarze bezpieczeństwa realizowane w Biurze Planowania Federalnych Sił Zbrojnych Niemiec. W trzeciej prezentacji pt. New Consciousness in Transformational Neo-Growth Society Sirkka Heinonen (Finland Futures Research Centre) omawia konieczność budowania świadomości myślenia o przyszłości w społeczeństwie, podkreśla że Przyszłość jest równoznaczna ze Zmianą, która może przybrać formę: przyrostową, radykalną, fundamentalną lub stanowić przeobrażenie istniejącego systemu (www.neocarbonenergy.fi).

Po oficjalnym  zakończeniu konferencji rozpoczęło się spotkanie (12 -13.06) przedstawicieli Foresight Europe Network reprezentujących region Europy (EuMPI) w inicjatywie Millenium.

W ramach tej inicjatywy, Polskę reprezentuje firma konsultingowa 4CF; natomiast aktualnie przygotowywana jest umowa partnerska pomiędzy ITeE – PIB oraz instytucjami reprezentującymi region Europy Centralnej i Wschodniej w projekcie Millenium. Spotkanie w Turku, w którym uczestniczyła A. Sacio-Szymańska dotyczyło wygenerowania tematów współpracy w ramach programów europejskich. O randze spotkania świadczy m. in. udział w nim Pana Jerome Glenn’a, Dyrektora Projektu Millenium oraz eksperta w projekcie Komisji Europejskiej pn. Knowledge Triangle: Innovation, Research, and Higher Education 2050 Scenarios, który przedstawił prezentację Future of Work 2050 nt. scenariuszy przyszłości rynku pracy na świecie (wynik globalnego badania Delphi).

DSC 0897

[1] Futura 1/2015

[2] W tym artykuł autorstwa Beaty Poteralskiej i Anny Sacio-Szymańskiej, Ewaluation of Technology Foresight projects, European Journal of Futures Research, November 2013, 2:26 http://link.springer.com/article/10.1007/s40309-013-0026-1

 

 

 

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 


biuletyn 2015 01

312 nowe

  

akredytowana iob logo

 

  

sci2biz