Inżynieria Przyszłości 2015 - podsumowanie

RPIP21-22 maja w Hotelu Uroczysko w Cedzynie odbyła się II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Inżynieria Przyszłości 2015 organizowana przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Business Centre Club.

filetype pdf

Uczestnicy Konferencji reprezentujący jednostki naukowo-badawcze (24 Uczelni Wyższych, w tym 18 Politechnik oraz 11 Instytutów), przedsiębiorstwa (ok. 45) oraz instytucje otoczenia biznesu (5), wysłuchali 34 referatów i prezentacji, w których zostały przedstawione najnowsze osiągnięcia techniki, a także zagadnienia dotyczące stymulantów i barier współpracy nauki i przemysłu w Polsce. Dwudniowa Konferencja było doskonałą okazją do spotkań i rozmów przedstawicieli świata nauki i praktyki gospodarczej, wymiany wiedzy i doświadczeń badawczych w wielu obszarach związanych z zarządzaniem wiedzą i transferem technologii, innowacyjnymi systemami technicznymi i technologicznymi, nowoczesnymi rozwiązaniami w inżynierii materiałowej, oraz technologiami mechatronicznymi i optomechatronicznymi. Dodatkowo, spotkanie umożliwiło przedstawicielom polskiego sektora B+R i biznesu zdefiniowanie potencjalnych obszarów współpracy, a także wygenerowanie tematów projektów badawczych w ramach Horyzontu 2020 czy PO WER.

Obrady podzielono na sesje plenarne i panelowe oraz seminaria. Tematem przewodnim sesji plenarnych były zagadnienia skutecznej aplikacji wyników prac B+R do zastosowań gospodarczych oraz prezentacja dobrych praktyk z zakresu wspólnej realizacji krajowych projektów badawczych przez jednostki naukowo-badawcze i przedsiębiorstwa. Sesje panelowe stworzyły możliwość zaprezentowania innowacyjnych systemów technicznych, technologicznych oraz nowoczesnych metod badawczych opracowywanych w jednostkach badawczych i sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach odbywających się obrad okrągłego stołu, w których ekspertami byli przedstawiciele globalnych koncernów, MSP, reprezentanci jednostek otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych, dyskusji poddano kwestie uczestnictwa przedsiębiorstw w regionalnych, krajowych i europejskich programach badań, rozwoju i innowacji.

Ogromną przyjemnością było gościć Państwa, móc wysłuchać interesujących prezentacji oraz uczestniczyć w pasjonujących dyskusjach. Wielką satysfakcją było również obserwowanie Państwa zainteresowania przedstawianymi przez prelegentów tematami. Mamy nadzieję, że wiedza i doświadczenia oraz kontakty naukowo-biznesowe zdobyte w czasie konferencji okażą się pożyteczne, zaś Państwa udział w konferencji będzie początkiem, albo umocnieniem współpracy na linii przemysł-nauka.

Do zobaczenia na III edycji Konferencji Inżynieria Przyszłości,
Komitet Organizacyjny

dsc00161 k dsc00306 k dsc00347 kop dsc00522 k dsc00607

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 


biuletyn 2015 01

312 nowe

  

akredytowana iob logo

 

  

sci2biz