Factories of the Future

Przedstawiciele Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego wzięli udział w międzynarodowym spotkaniu  i giełdzie brokerskiej, kooperacyjnej  związanych z H2020 „ Factories of the Future” (www.fof2015.eu).

Przedstawiciele Instytutu (Anna Sacio-Szymańska, Jordan Mężyk, Stefano Tommei) dysponowali prezentacją Power Point podczas sesji plenarnej, zawierającą informacje o potencjale badań i innowacji i ofertach współpracy oferowanych przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, jak również wzięli udział w giełdzie kooperacyjnej „Factories of the Future” przeznaczonej do nawiązywania możliwych form współpracy w nadchodzących konkursach H2020.

Factories of the Future (Fabryki Przyszłości) to partnerstwo publiczno-prywatne pomiędzy Komisją Europejską a innowacyjnym środowiskiem przemysłowym i naukowym, mające na celu dostarczenie technologii potrzebnych do nowej, zrównoważonej i konkurencyjnej produkcji w Europie. Informacje o inicjatywie dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ośrodek Enterprise Europe Network we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej – KPK PB UE oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – NCBR.

Wydarzenie połączyło przedstawicieli nauki, przemysłu i instytucji otoczenia biznesu z Europy, dając możliwość nawiązywania i wzmacniania międzynarodowej współpracy, czego efektem może być tworzenie konsorcjów starających się o fundusze z programu Horyzont 2020.

Spotkanie było skierowane zarówno do jednostek, które aplikowały już o fundusze w zakresie inicjatywy „Factories of the Future” w ramach 7. Programu Ramowego, jak i tych, które po raz pierwszy chciałyby wziąć udział w konkursach ogłaszanych w ramach tej inicjatywy w nowym programie badań naukowych i innowacji.

Podstawowe tematy dyskusji stanowiły: polski i europejski potencjał badawczo-innowacyjny w dziedzinie technologii produkcji oraz narzędzia i działania prowadzące do zwiększania synergii pomiędzy krajowymi i unijnymi źródłami finansowania.

Sesja z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, polskich i europejskich instytucji publicznych oraz reprezentantów środowiska przemysłowego i naukowego, poprzedziła indywidualne spotkania brokerskie, w trakcie których uczestnicy mieli okazję zaprezentowania swoich organizacji i pomysłów, generując przyszłe propozycje projektów.

Podczas wydarzenia Jordan Mężyk (Zakład Mechatroniki) i  Anna Sacio-Szymańska (Zakład Strategii Innowacyjnych) zaprezentowali i promowali Instytut. Dodatkowo, podczas giełdy kooperacyjnej, wyjaśnili szeroko możliwości Instytutu w zakresie wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych w ramach H2020, ze szczególnym uwzględnieniem projektów FOF.

Więcej informacji na stronie: www.FoF2015.eu

Zakres tematyczny konferencji był zgodny z priorytetami strategicznymi badań i rozwoju Instytutu, jak również z ukierunkowaniem programu strategicznego "Innowacyjne systemy wsparcia technicznego dla Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki".

Prezentacja: A.Sacio-Szymańska and J. Mężyk

 

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 


biuletyn 2015 01

312 nowe

  

akredytowana iob logo

 

  

sci2biz