V Konferencja dot. metod i systemów oceny technologii przyszłości FTA

Only those who are able to see the invisible, are able to do the impossible.
(Dr Bernard Lown)

piksel

W dniach od 27 do 28 listopada 2014 r. odbyła się piąta konferencja dot. metod i systemów oceny technologii przyszłości (The Fifth Conference on Future-oriented Technology Analysis (FTA ). Engage today to shape tomorrow) organizowana przez Instytut Studiów Perspektywicznych (IPTS) Wspólnotowego Centrum Badawczego UE (JRC). Tematyka konferencji obejmowała trzy główne tematy badawcze:

 1. Ocena technologii przyszłości (FTA) a systemy innowacji (FTA and Innovation Systems), 
 2. Kreatywne metody myślenia o przyszłości takie jak: wizualizacja, design, systemy collective intelligence (Creative interfaces for forward looking activities), 
 3. Nowatorskie metody oceny technologii (Cutting edge FTA approaches). 

W ramach w/w obszarów wyodrębniono następujące sesje tematyczne: 

 1. Kreowanie systemów innowacji (Shaping innovation systems), 
 2. Budowanie kreatywnych i elastycznych społeczności (Building resilient communities)
 3. Nowatorskie metody oceny technologii (Cutting edge FTA approaches) 
 4. Zarządzanie złożonością i niepewnością (Confronting complexity and uncertainty) 
 5. Perspektywy technologiczne (Future technology prospects) 
 6. Projektowanie przyszłości (Designing the future) 
 7. Wkład systemów innowacji w kreowanie wzrostu i konkurencyjności sprzyjających włączeniu społecznemu (How innovation systems contribute to inclusive growth and competitiveness) 
 8. Regionalne systemy innowacji (Regional Innovation systems) 
 9. Duże, zmienne i różnorodne zbiory danych (Big data) 
 10. Ukierunkowanie polityki (Policy adaptation) 
 11. Transformacja przemysłowa (Industrial transformation) 
fta baner3

Pierwszego dnia konferencji A. Sacio-Szymańska zaprezentowała artykuł pt. „Intellectual Capital Measurement in Technology Foresight” w ramach sesji tematycznej: Nowatorskie metody oceny technologii oraz poster “Foresight as a means of innovation management at public research organisations” w trakcie sesji pn. Innowacje. W tym dniu oprócz sesji tematycznych (w trakcie których przedstawiono 57 prezentacji) zorganizowano dwie sesje plenarne, w trakcie których wygłoszone zostały dwa wystąpienia kluczowych prelegentów: Prof. Sohail’a Innayatullah’a nt. najczęściej popełnianych błędów w badaniach FTA (Sunshine Coast University, Australia) oraz Caroline Rudzinski (Volkswagen) na temat modeli foresight i innowacji otwartych wykorzystywanych w firmie Volkswagen.

Drugiego dnia konferencji odbyły się równoległe sesje tematyczne, na których w sumie przedstawiono 31 artykułów. W tym dniu główną prezentację nt. transformacji gospodarki wiedzy na wspólne kreowanie naukowo-technologicznych wizji przyszłości z wykorzystaniem technik FTA wygłosił Prof. Andrew Stirling (University of Sussex). W podsumowaniu konferencji podkreślano najważniejsze cechy, którymi powinny charakteryzować się projekty FTA:

 • demonstrowanie wartości i wpływu prowadzonych badań na podejmowane decyzje, 
 • zagwarantowanie multidyscyplinarności badań (w odniesieniu do: metodyki, tematyki, uczestnictwa),
 • zapewnienie aktywnej roli decydentów, 
 • zachowanie zasady otwartości i przystępności prowadzonych badań.

Dzięki uczestnictwu w konferencji FTA 2014 zaprezentowano metody ITeE – PIB generowania priorytetowych kierunków badań i technologii opracowane m. in. w ramach Programu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Ponadto uzyskano: 1) informacje nt. najnowszych trendów i metod stosowanych w realizacji projektów foresight, a także 2) podtrzymano współpracę z kluczowymi jednostkami, które będą zaangażowane w przygotowanie projektu badawczo-innowacyjnego ukierunkowanego na upowszechnienie technologii wytwarzania addytywnego, w szczególności w przedsiębiorstwach MSP.

fta as

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 


biuletyn 2015 01

312 nowe

  

akredytowana iob logo

 

  

sci2biz