Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Inżynierii Powierzchni

Dyrektor

Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego
w Radomiu

na podstawie § 10 Statutu Instytutu

 ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Inżynierii Powierzchni

 

 

Kandydaci na stanowisko naukowe adiunkta powinni spełniać następujące wymagania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn lub inżynieria materiałowa;
 • wiedza i doświadczenie w zakresie praktycznej realizacji różnych metod obróbki powierzchniowej, ze szczególnym uwzględnieniem metod wykorzystujących obecność środowiska plazmy;
 • posiadanie minimum pięciu recenzowanych publikacji naukowych w dziedzinie, której dotyczy konkurs;
 • w okresie ostatnich dwóch latach prowadzenie aktywnej działalności naukowej, w tym realizacja i  kierowanie projektami badawczymi oraz posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego w zakresie zagadnień inżynierii powierzchni, udokumentowanego całokształtem dorobku naukowego;
 • predyspozycje do pracy naukowej potwierdzone dotychczasowym dorobkiem opisanym w krótkim autoreferacie (max. 2 str.);
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego, uznawanego za język międzynarodowy;
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • przeprowadzenie prezentacji własnych osiągnięć naukowych na seminarium instytutowym w ITeE-PIB.  

 

Podania wraz z odpowiednimi dokumentami należy składać w Dziale Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu,
ul. K.Pułaskiego 6/10, pok. B.208, w terminie 

do dnia 6 grudnia 2014 roku


Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie na stanowisko pracownika naukowego w ITeE – PIB (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 ogłoszenia)
 2. Oświadczenie o niekaralności (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 ogłoszenia)
 3. Kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora
 4. Certyfikaty, zaświadczenia, opinie

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 grudnia 2014 roku.

 

 Dyrektor ITeE-PIB w Radomiu

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 


biuletyn 2015 01

312 nowe

  

akredytowana iob logo

 

  

sci2biz