Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Badań i Edukacji Zawodowej

Dyrektor

Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego
w Radomiu

na podstawie § 10 Statutu Instytutu

 ogłasza konkurs na 2 stanowiska asystenta w Zakładzie Badań i Edukacji Zawodowej

 


 Kandydaci na stanowisko naukowe asystenta powinni spełniać następujące wymagania:

 • posiadać tytuł zawodowy magistra;
 • posiadać nieposzlakowaną opinię;
 • nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • posiadać predyspozycje do pracy naukowej potwierdzonych dotychczasowym dorobkiem opisanym w krótkim autoreferacie (2 str.);
 • posiadać biegłą znajomość przynajmniej jednego języka obcego, uznawanego za język międzynarodowy, potwierdzonej formalnymi certyfikatami;
 • w okresie ostatnich dwóch latach prowadzić aktywną działalność naukową oraz posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie: europejskie instrumenty rozwoju kwalifikacji i uczenia się przez całe życie, wdrażanie systemu ECVET, projektowanie programów modułowych i  standardów kompetencji zawodowych, przygotowanie wniosków na realizację edukacyjnych projektów międzynarodowych, udokumentowane całokształtem dorobku naukowego;
 • posiadać minimum pięć recenzowanych publikacji naukowych w dziedzinie, której dotyczy konkurs;
 • dokonać prezentacji własnych osiągnięć naukowych na seminarium instytutowym w ITeE-PIB.

  

 

Podania wraz z odpowiednimi dokumentami należy składać w Dziale Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu,
ul. K.Pułaskiego 6/10, pok. B.208, w terminie 

do dnia 6 grudnia 2014 roku


Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie na stanowisko pracownika naukowego w ITeE – PIB (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 ogłoszenia)
 2. Oświadczenie o niekaralności (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 ogłoszenia)
 3. Kopia dyplomu nadania tytułu magistra
 4. Certyfikaty, zaświadczenia, opinie

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 grudnia 2014 roku.


 Dyrektor ITeE-PIB w Radomiu

 

 

 

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 


biuletyn 2015 01

312 nowe

  

akredytowana iob logo

 

  

sci2biz