Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Biznesowa „Inżynieria Przyszłości 2014”

pikselOgólnopolska Konferencja Naukowo-Biznesowa
„Inżynieria Przyszłości 2014”

Korytnica 25-26.09.2014 r. 

fe

Podsumowanie

W konferencji wzięło udział ponad 120 uczestników reprezentujących polskie jednostki naukowo-badawcze, przemysłowe centra badawcze oraz mikro, małe, średnie, a także duże przedsiębiorstwa, którzy mieli możliwość zapoznania się z rezultatami badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych, wygenerowania pomysłów na współpracę biznesową oraz zainicjowania współpracy w ramach obecnie realizowanych projektów badawczych. Spotkanie było również stymulantem dla inicjatyw z zakresu transferu technologii i komercjalizacji wyników prac B+R.

W ramach Konferencji poruszono problematykę związaną z zarządzaniem procesem innowacyjnym, inżynierią materiałową, innowacyjnymi systemami technologicznymi, systemami bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego, mechatroniką, produkcją prototypową i doświadczalną.

Obrady podzielono na sesje plenarne i panelowe. Tematem przewodnim sesji plenarnych były zagadnienia współpracy nauki i przemysłu. Debaty dotyczyły przede wszystkim kwestii barier na drodze efektywnej współpracy polskiego sektora B+R i przemysłu oraz czynników hamujących transfer wyników prac badawczych do zastosowań gospodarczych. W ramach obrad okrągłego stołu dyskusji poddano również zagadnienia uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez polepszenie relacji i zacieśnienie współpracy na linii nauka – przemysł.

Równolegle prowadzone sesje panelowe zostały podzielone tematycznie na zagadnienia związane z innowacyjnymi systemami technicznymi i technologicznymi, nowoczesnymi metodami pomiaru i kontroli w procesach technicznych, nowoczesnymi rozwiązaniami w inżynierii materiałowej, oraz zarządzaniem procesem innowacyjnym. Prezentującymi w ramach tych sesji byli głównie doktoranci, młodzi pracownicy nauki, oraz młodzi przedstawiciele biznesu, którzy karierę swą rozpoczynali w sektorze B+R. Prelegenci przedstawiali swoje doświadczenia badawcze i omawiali wyniki prowadzonych badań i analiz.

Konferencja „Inżynieria Przyszłości 2014” była konferencją inauguracyjną, a jej kontynuacja zaplanowana jest na kolejne lata. Spotkanie zakończyło się sukcesem bowiem umożliwiło ono wymianę wiedzy i doświadczeń badawczych oraz zaprezentowanie wyników badań, stworzyło perspektywy komercjalizacji wyników działalności badawczej, naukowej i innowacyjnej w obszarze zaawansowanych technologii produkcyjnych i przemysłowych, a także dało szansę przedstawicielom polskiego sektora B+R i biznesu na zainicjowanie procesu wygenerowania wspólnych projektów badawczych.

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 


biuletyn 2015 01

312 nowe

  

akredytowana iob logo

 

  

sci2biz