Leading Enabling Technologies for Societal Challenges 2014

letspikselMgr inż. Piotr Garbacz (Zakład Mechatroniki) i dr Anna Sacio-Szymańska (Zakład Strategii Innowacyjnych) uczestniczyli w konferencji Leading Enabling Technologies for Societal Challenges 2014 oraz w towarzyszącym konferencji Dniu Brokerskim LETs MATCH zorganizowanych w dniach 30.09 – 01.10.2014 r. w Bolonii (Włochy).


Konferencja Leading Enabling Technologies for Societal Challenges 2014 była poświęcona roli Kluczowych Technologii Prorozwojowych w programie ramowym HORYZONT 2020 z uwzględnieniem tematyki związanej z nanotechnologiami, zaawansowanymi materiałami, biotechnologią oraz zaawansowanymi systemami produkcji i przetwarzania, zbieżnymi z tematyką Programu Strategicznego Programu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” oraz z głównymi kierunkami działalności badawczo-rozwojowej ITeE – PIB.

Udział w konferencji i spotkaniu brokerskim to kolejny krok prowadzący do komercjalizacji wybranych rozwiązań technologicznych z obszaru zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania opracowanych w Programie Strategicznym.

Prototypowe rozwiązania technologiczne stanowiące wynik następujących zadań badawczych Programu Strategicznego:

  • II.5.2. Systemy optoelektroniczne do monitorowania procesów wytwarzania zaawansowanych technologicznie zespoleń materiałowych,
  • II.5.1. Hybrydowe systemy automatycznej kontroli jakości w procesach produkcji
  • II.4.2. Rekonfigurowalne systemy i manipulatory przemysłowe wyposażone w zaawansowane systemy monitorowania otoczenia i funkcje adaptacji.

spełniają warunki stawiane w konkursach Programu Horyzont 2020 w obszarze Fabryki Przyszłości odnoszące się do poziomu dojrzałości rozwiązań będących przedmiotem projektu międzynarodowego (TRL 5 – 7: technologia zweryfikowana w warunkach eksploatacji).

Oznacza to, że rozwiązania opracowane w Programie Strategicznym stanowią bazę do uruchomienia przedsięwzięć międzynarodowych w ramach Programu Horyzont 2020, które zgodnie z formułą akcji innowacyjnych (Innovation Actions) będą ukierunkowane na testowanie, demonstrację lub pilotaż na dużą skalę przed wprowadzeniem na rynek.

Konkursy, w ramach których możliwa jest komercjalizacja w/w rozwiązań to:

  • FoF 12 – 2015: Industrial Technologies For Advanced Joining And Assembly Processes Of Multi-Materials oraz
  • FoF 11 – 2015: Flexible production systems based on integrated tool for rapid reconfiguration of machinery and robots.

W trakcie konferencji i spotkania brokerskiego przedstawiciele ITeE – PIB zaprezentowali opracowane rozwiązania przedsiębiorstwom i jednostkom badawczym z kilkunastu krajów zainteresowanych udziałem w konsorcjum, które przygotuje wnioski na w/w konkursy.

Ogółem w konferencji wzięło udział ponad 1000 uczestników z 48 krajów.

 

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 


biuletyn 2015 01

312 nowe

  

akredytowana iob logo

 

  

sci2biz