Projekt Modyfikacja metodologii opracowywania opisów standardów kompetencji zawodowych

Instytut Technologii Eksploatacji - PIB w konsorcjum z Doradcą Consultants Ltd. Sp. zo.o. z Gdyni, WYG International Sp. z o.o. z Warszawy, Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy oraz Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego realizuje dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projekt Modyfikacja metodologii opracowywania opisów standardów kompetencji zawodowych i jej przetestowanie, opracowanie 300 opisów standardów kompetencji zawodowych oraz wprowadzenie opisów standardów kompetencji zawodowych do bazy danych.

Celem projektu jest przygotowanie nowych zasobów informacji zawodoznawczych, aby poprawić jakość i skuteczność usług rynku pracy oraz lepiej dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy w tym:

  1. udoskonalenie metodologii określania standardów kompetencji zawodowych (z uwzględnieniem wymogów Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji oraz potrzeb użytkowników)
  2. zwiększenie zasobów informacji zawodowznawczej na potrzeby rynku pracy i edukacji poprzez opracowanie 300 standardów kompetencji zawodowych i ich upowszechnianie.

Ze strony Instytutu projekt realizuje Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki.

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 


biuletyn 2015 01

312 nowe

  

akredytowana iob logo

 

  

sci2biz